PHP infoBoard v.5 PERFECT
www.bangsaphan.com
 
กล้ายางพันธุ์เฉลิมพระเกียรติ 984.

[ ผู้โพส : อี๊ด บางพาน - 19/05/2554 - 13:38 ] Guest
กล้ายางพันธุ์เฉลิมพระเกียรติ 984. เนื่องในวโรกาสครบรอบ 84 พรรษา ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทาง สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดงาน “111 ปีแห่งการเรียนรู้ยางพาราไทย” ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ถือว่า...เป็น งานยิ่งใหญ่แห่งปี เพราะมีการเปิดตัวยางพันธุ์ใหม่ “พันธุ์ 408” ซึ่งเป็นผลงานวิจัยตัวล่าสุดของ สถาบันวิจัยยาง ซึ่งยางสายพันธุ์นี้มีจุดเด่น โตไว ให้ปริมาณน้ำยางสูง ทนความแห้งแล้งได้ดีเหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่ภาคอีสาน
นายสุจินต์ แม้นเหมือน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร เผยว่า พันธุ์ยาง 408 ซึ่งเป็นยางพันธุ์ใหม่ เป็นผลงานวิจัยของสถาบันวิจัยยางที่ต้องใช้เวลากว่า 20 ปีในการทดสอบสายพันธุ์ ที่ผ่านแปลงทดลองตั้งแต่ เริ่มต้นปลูกจนถึงการเปิดกรีดได้แล้ว ที่แปลงทดลองของ ศูนย์ วิจัยยางหนองคาย และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ ซึ่งผลผลิตน้ำยางดีมาก และเตรียมขยายผลไปยังพื้นที่ปลูกในภาคอีสาน เนื่องจาก ยางพาราสายพันธุ์นี้ปลูกง่าย โตไว ให้ผลผลิตน้ำยางสูง ที่สำคัญสามารถทนความแห้งแล้งได้ดีกว่าพันธุ์อื่นๆ ดังนั้นการ เลือกพันธุ์ยางปลูกในแต่ละพื้นที่จึงมีความแตกต่างกัน เพราะยางแต่ละพันธุ์มีความเหมาะสมต่างกันในแต่ละพื้นที่ปลูกที่ต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ปลูกยางเดิมในภาคใต้ และ ภาคตะวันออก หรือพื้นที่ ปลูกยางใหม่ในภาคอีสาน เหนือ และกลาง ผู้ปลูกจะต้องคำนึงถึงน้ำยางหรือเนื้อไม้เพื่อจะได้เลือกพันธุ์ยางได้ถูก ต้องและได้ผลตอบแทนตามที่หวัง “บางครั้งระดับน้ำในดินมีผลต่อการทำงาน ของรากยางด้วย อย่างเช่น พันธุ์สถาบันวิจัยยาง (RRIT) 251 ไม่เหมาะที่จะปลูกในแปลงที่มีระดับน้ำใต้ดินตื้น แต่บางพันธุ์สามารถปลูกได้ดี เช่น บีพีเอ็ม (BPM) 24 หรือ โรคใบร่วงที่เกิดจากเชื้อไฟทอปโทรา ยางพันธุ์ อาร์อาร์ไอเอ็ม (RRIM) 600 มักจะมีปัญหา แต่ พันธุ์พีบี (PB) 255 กลับมีความต้านทานได้ดีกว่า แม้ผลผลิตน้ำยางจะน้อยกว่าก็ตาม” ผอ.สุจินต์กล่าวและว่า..จากอดีตจนปัจจุบันมียางหลายพันธุ์ที่ ได้รับการรับรองจากสถาบันวิจัยยาง ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูก โดยแต่ละสายพันธุ์จะมีจุดเด่นจุดด้อยที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของผู้ปลูกหรือเจ้าของสวนยางว่าจะเน้นพันธุ์ที่ให้ ผลผลิตน้ำยางเป็นหลัก หรือพันธุ์ที่ให้ผลผลิตเนื้อไม้เป็นหลักหรือพันธุ์ที่ให้ทั้งน้ำยางและเนื้อ ไม้ ซึ่งแต่ละสายพันธุ์ก็จะเหมาะกับพื้นที่ปลูกที่แตกต่างกันไปด้วย
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยาง ยังระบุด้วยว่า เมื่อได้ยางพันธุ์ดีแล้ว จึงนำมาขยายผลสู่พื้นที่แปลงปลูกของเกษตรกร โดยปัจจุบัน เกษตรกรมักนิยมวิธีการติดตาเขียว เพราะทำได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และเป็นเทคนิคแบบง่าย ไม่มีขั้นตอนที่สลับซับซ้อน ไม่ต้องใช้ความชำนาญพิเศษและให้ผลสำเร็จในการ ขยายพันธุ์สูงและสามารถผลิตพันธุ์ยางในครั้งละมากๆ ส่วนผลสำเร็จจากการติดตายางนั้นนอกจากกิ่งตายางต้องมีคุณภาพดีแล้ว....... ผู้ติดตายางก็จะต้องมีความรู้ความชำนาญในการติดตาด้วย ต้นกล้ายางที่เหมาะสมนั้น ลำต้นจะต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 10-15 มิลลิเมตร ที่ระดับความสูงจาก พื้นดินไม่ต่ำกว่า 10 เซนติเมตร มีความเจริญเติบโตสมบูรณ์เต็มที่และ มีอายุไม่น้อยกว่า 8 เดือน ส่วนลักษณะ ลำต้นจะต้องตรงไม่คดงอและต้องปลอดจากโรคยาง ทั้งใบ ลำต้น และรากด้วย...
“ยางพันธุ์ 408” ใช้เวลาในการปรับปรุงพันธุ์ โดยพัฒนามาจากลูกผสมของ พันธุ์ยาง PB/5/51 กับ RRIC 101 หลังได้ต้นพันธุ์มาแล้วก็ต้องทดลองปลูกในแปลงทดลอง ก็ประมาณ 15 ปี กว่าจะโตเปิดทำการ กรีดได้ก็ใช้เวลาอีก 6 ปี รวมแล้วก็ 25 ปีเต็ม...สถาบันวิจัยยาง กำลังขออนุมัติตั้งชื่อใหม่เป็น..“พันธุ์เฉลิมพระเกียรติ 984” เพราะเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวาระครบรอบพระชนมพรรษา 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหากเกษตรกรหรือผู้สนใจผลิตภัณฑ์ยางพาราครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ จะมีให้เยี่ยมชมอย่างหลากหลายในงาน “111 ปี แห่งการเรียนรู้ยางพาราไทย” ในระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 54 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ติดต่อทางโทรศัพท์ 0-7520-3123,0-7520-3338 ในวันและเวลาราชการ หรือคลิกที่ www.rubberthai.com


คงต้องรอรับรองก่อนถึงจะทราบปริมาณผลผลิตที่แน่ชัด แต่คิดว่ามากกว่า RRIM600 ครับ


 
  No Image ผู้โพส : อี๊ด บางพาน
สถานะ : ทั่วไป

19/05/2554 - 13:38
125.27.252.4
Add?  No Card  Bad Report  Delete
 

  [ ผู้โพส : อี๊ด บางพาน รายงาน - 19/05/2554 - 18:04 ] Guest
สุดยอดยางพารายุคปี 2010-2011
RRIM 3001
เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด ของศูนย์วิจัยยาง มาเลเชีย
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมพันธุศาสตร์ ในการโคลนนิ่งพันธุ์พืชแบบสั่งได้ ซึ่งสามารถถอดรหัสพันธุกรรมที่ดี ที่ต้องการมาใส่ไว้ในต้นเดียวกัน ประหยัดเวลาได้มากกว่าเทคนิคการผสมข้ามแบบเก่า ที่ต้องใช้เวลามากในการคัดสรรต้นที่ดีที่สุดให้ได้ ต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 30 - 40 ปี และไม่สามารถคาดหวังสิ่งที่เราต้องการได้มากนัก ด้วยเทคโนโลยีทำให้ ร่นเวลา เริ่มกรีดยาง เร็วขึ้น (อายุครบ 4 ปี) ได้ตามสิ่งที่มุ่งหวัง เข้าสู่เป้าหมายอย่างตรงจุดที่สุด
กับยางพาราพันธุ์ อาร์ อาร์ ไอ เอ็ม 3001 (kati 1 , clone 1 malaysia)

เปิดตัวใน 13 สิงหาคม 2009 โดยรองนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย,
Tan Sri Muhyiddin Yassin ระหว่างพิธีเปิดของมาเลเซีย International Commodity และการประชุม Showcase2009 (MICCOS 2009)
พัฒนาโดยคณะกรรมการยางมาเลเซียมีลักษณะดังต่อไปนี้
1. กรีดได้ใน 4 ปีหลังปลูก ช่วยลดระยะเวลา ให้สั้นลงได้มากกว่าครึ่งของยางพันธุ์เก่าๆ
เป็นยางลูกผสม ของยางซีรี่ย์ 2000 ที่มีลักษณะโตเร็วให้น้ำยางดี การเติบโตทางลำต้นที่ดีกว่า เร็วกว่าทำให้ถึงขนาดเปิดกรีดได้ในเวลาที่สั้นลงถ้ามีการดูแลดี บำรุงรักษาดี ดินดี ภายในเวลา 3.5 ปี ก็สามารถเปิดกรีดได้แล้ว ระบบรากลึก หาอาหารเก่ง ทนทานต่อสภาพน้ำท่วมขัง และทนทานต่อความแห้งแล้งได้ระดับปานกลาง
2. ให้ผลผลิตน้ำยางที่มีศักยภาพไม่ต่ำกว่า 500 กก./ไร่/ปี
คุณภาพน้ำยางดี เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมยางทุกชนิด ปริมาณน้ำยางเพิ่มขี้นตามขนาดต้นที่โตอย่างต่อเนื่อง อาจถึง 600 กก./ไร่/ปี ในปีเปิดกรีด(4 ปีเต็ม)และยังจะเพิ่มขึ้นได้อีก
3. เส้นรอบวงกว้างและลำต้นตรง ให้เนื้อไม้ 2.0 ลูกบาศก์เมตรต่อต้น หลังจาก 15 ปีการเพาะปลูก
ให้เนื้อไม้ที่มีคุณภาพ เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ เป็นที่ต้องการมากของตลาดไม้ยางพารา
4. ความต้านทานโรค
ต้านทานโรคใบร่วงจากเชื้อไฟทอปเทอร่า และโรคยอดหงิกจากเชื้อ อออิเดี้ยม ได้ปานกลาง ในระยะต้นกล้าควรดูแลเป็นพิเศษ
จึงเป็นไม้สูงค่าในการผลิตน้ำยางข้นและเนื้อไม้ เหมาะสำหรับปลูกบนพื้นฐานเชิงพาณิชย์รวมทั้งการปลูกเป็นสวนป่า

เปรียบเทียบปริมาณน้ำยาง และเนื้อไม้
พันธุ์ยาง น้ำยาง กก. /ไร่/ปี เนื้อไม้ ตัน/ไร่/15 ปี
PB 260 347 39.2
PB 355 420 117
PB 350 442 56
PB 359 378 68
RRIM 937 397 26
RRIM 938 366 …
RRIM 928 499 42.7
RRIM 940 324 …
RRIM 929 502 69
RRIM 2001 456 71
RRIM 2002 375 63
RRIM 2003 451 …
RRIM 2025 432 108
RRIM 2027 485 75
RRIM 3001 512 120

ยางพาราที่ปลูกในประเทศไทย
พันธุ์ยาง น้ำยางเฉลี่ย กก./ ปี/ไร่ เนื้อไม้ ลบม/ต้น(อายุยาง 20 ปี)
RRIT 251 457 (ไม่มีข้อมูล)
BPM 24 312 "
RRIT 266 346 "
RRIM 600 289 "
PB 235 330 0.41
PB 255 318 0.39
PB 260 322 0.36
RRIC 110 324 0.40
ฉะเชิงเทรา 50(RRIT 402) _ 0.43
BPM 1 _ 0.40


 
  No Image หัวข้อ : 3736-1 (No. 1)
ผู้โพส : อี๊ด บางพาน รายงาน สถานะ : ทั่วไป

19/05/2554 - 18:04
125.27.252.4
Add?  No Card  Bad Report  Delete
 

  [ ผู้โพส : ยาง - 21/05/2554 - 16:09 ] Guest
นี้คือข้อความสุดท้ายของคุณอิ๊ดใช้ไหม ขอแสดงความเสียใจด้วยครับ


 
  No Image หัวข้อ : 3736-1 (No. 2)
ผู้โพส : ยาง สถานะ : ทั่วไป

21/05/2554 - 16:09
125.27.249.147
Add?  No Card  Bad Report  Delete
 

  [ ผู้โพส : พันธุ์ยางดีดี - 8/08/2554 - 12:07 ] Guest
จำหน่ายพันธุ์ยาง 984 ที่นี่ ครับ ประสิทธิ์พันธุ์ยาง
http://prasit_para.igetweb.com/index.php


 
  No Image หัวข้อ : 3736-1 (No. 3)
ผู้โพส : พันธุ์ยางดีดี สถานะ : ทั่วไป

8/08/2554 - 12:07
49.49.112.154
Add?  No Card  Bad Report  Delete
 

  [ ผู้โพส : พันธุ์ยางดีดี - 8/08/2554 - 12:07 ] Guest
จำหน่ายพันธุ์ยาง 984 ที่นี่ ครับ ประสิทธิ์พันธุ์ยาง
http://prasit_para.igetweb.com/index.php


 
  No Image หัวข้อ : 3736-1 (No. 4)
ผู้โพส : พันธุ์ยางดีดี สถานะ : ทั่วไป

8/08/2554 - 12:07
49.49.112.154
Add?  No Card  Bad Report  Delete
 

  [ ผู้โพส : วังน้ำเขียว - 17/09/2554 - 19:58 ] Guest
คุณอี๊ดบางพานอยู่ตรงไหนของบางสะพานอ่ะ อยากได้พันธุ์984


 
  No Image หัวข้อ : 3736-1 (No. 5)
ผู้โพส : วังน้ำเขียว สถานะ : ทั่วไป

17/09/2554 - 19:58
182.232.249.199
Add?  No Card  Bad Report  Delete
 

  [ ผู้โพส : เหอ..เหอ...เหอ.. - 17/09/2554 - 22:23 ] Guest
พี่.........อี๊ด...ยังอาละวาดอยู่อีกกกกกกกหรือออออออออออออออ?????????????????????


 
  No Image หัวข้อ : 3736-1 (No. 6)
ผู้โพส : เหอ..เหอ...เหอ.. สถานะ : ทั่วไป

17/09/2554 - 22:23
125.27.248.208
Add?  No Card  Bad Report  Delete
 

  [ ผู้โพส : จิตวัฒนา - 22/09/2554 - 17:35 ] Guest
กล้ายางพารา984ต้นล่ะเท่าไหร่ครับ


 
  No Image หัวข้อ : 3736-1 (No. 7)
ผู้โพส : จิตวัฒนา สถานะ : ทั่วไป

22/09/2554 - 17:35
223.207.153.106
Add?  No Card  Bad Report  Delete
 

  [ ผู้โพส : แอ๊ต - 24/10/2554 - 20:34 ] Guest
หาซื้อได้ที่ไหนครับ...โทร 0817681231


 
  No Image หัวข้อ : 3736-1 (No. 8)
ผู้โพส : แอ๊ต สถานะ : ทั่วไป

24/10/2554 - 20:34
113.53.160.215
Add?  No Card  Bad Report  Delete
 

  [ ผู้โพส : ร.ต.จำรัส ดาวเศรษฐ์ - 28/11/2554 - 11:19 ] Guest
สนใจพันธุ์ยางเฉลิมพระเกียรติ 984. อยากได้600ต้น สั่งจองได้ที่ไหน


 
  No Image หัวข้อ : 3736-1 (No. 9)
ผู้โพส : ร.ต.จำรัส ดาวเศรษฐ์ สถานะ : ทั่วไป

28/11/2554 - 11:19
210.246.89.194
Add?   Bad Report  Delete
 

  [ ผู้โพส : นายฤทธิ์ เพชรพรหม - 1/02/2555 - 15:54 ] Guest
อยากได้พันธุ์ยางเฉลิมพระเกียรติ 984 จำนวน 500 ต้น ปลูกที่ อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร ราคาเท่าไรครับ เบอร์โทร 0869911380


 
  No Image หัวข้อ : 3736-1 (No. 10)
ผู้โพส : นายฤทธิ์ เพชรพรหม สถานะ : ทั่วไป

1/02/2555 - 15:54
58.11.194.153
Add?  No Card  Bad Report  Delete
 

  [ ผู้โพส : นายฤทธิ์ เพชรพรหม - 1/02/2555 - 15:56 ] Guest
อยากได้พันธุ์ยางเฉลิมพระเกียรติ 984 จำนวน 500 ต้น ปลูกที่ อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร ราคาเท่าไรครับ เบอร์โทร 0869911380


 
  No Image หัวข้อ : 3736-1 (No. 11)
ผู้โพส : นายฤทธิ์ เพชรพรหม สถานะ : ทั่วไป

1/02/2555 - 15:56
58.11.194.153
Add?   Bad Report  Delete
 

  [ ผู้โพส : โต้งพันธุ์ยาง - 17/04/2555 - 07:51 ] Guest
ต้องการปลูกยางพันธุ์เฉลิมพระเกียรติ 984 ติดต่อโต้งพันธุ์ยาง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 0897172604, 0819311246


 
  No Image หัวข้อ : 3736-1 (No. 12)
ผู้โพส : โต้งพันธุ์ยาง สถานะ : ทั่วไป

17/04/2555 - 07:51
125.26.73.103
Add?  No Card  Bad Report  Delete
 

  [ ผู้โพส : พิเชษฐ์ - 3/05/2555 - 14:44 ] Guest
สวนละอองดาว จำหน่ายพันธุ์ยางพารา พันธุ์ปล์มน้ำมัน จัดส่งถึงที่ทุกจังหวัดในภาคอีสาน
เราเป็นแปลงเพาะกล้ายางพาราอันดับต้น ๆ ในพื้นที่ภาคอีสาน ที่มีกล้ายางพาราจำหน่ายทุกสายพันธุ์ รับประกันคุณภาคทุกต้น ราคาเทียบเคียงราคาภาคใต้

สวนละอองดาวมีความยินดีเปิดราคากล้ากล้ายางพาราคุณภาพเพาะชำในพื้นที่ภาคอีสาน ซึ่งมีข้อดีดังนี้
1.สามารถดูแปลงและคุณภาพประกอบการตัดสนใจได้
2.ลดต้นค่าใช้จ่ายของผู้ซื้อ เนื่องจากเพาะชำในพื้นที่
3.แก้ปัญหาการบอบช้ำของต้นกล้าจากการขนส่งระยะทางไกล ๆ (ปกติไม่ควรขนย้ายยางฉัตรเกิน 200 กม.)
4.การปรับตัวของต้นกล้ามีความเหมาะกับสภาพภูมิอากาศภาคอีสานดีกว่า (ต้นกล้าที่เพาะชำในพื้นที่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพภูมิอากาศได้ดี)
5.แก้ปัญหาการรับต้นกล้าไม่ตรงตามที่ตกลง เพราะสามารถติดต่อสารระหว่างกันได้ตลอดเวลา
6.เพิ่มความเชื่อมั่นในการจอง ทำสัญญาจองที่แปลงเพาะได้เลย แปลงเพาะอยู่ในที่อยู่ส่วนบุคล มีบุคคลค้ำประกันอยู่ในพื้นที่
7.ต้นกล้าทุกต้นนำพันธุ์มาจากภาคใต้ เพาะชำด้วยทีมงานมืออาชีพปักษ์ใต้ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
8.พิเศษ สวนละอองดาวรับประกันคุณภาพทุกต้น พร้อมด้วยการประกันคุณภาพจากกรมวิชาการเกษตร
9.ยินดีท้าพิสูจน์กับคำกล่าวที่ว่า "ไปดูต้นกล้ามาก็หลายแปลง แทบไม่เห็นที่ไหนคุณภาพเท่าต้นกล้าสวนละอองดาวเลย" ทีมงานเปิดเยี่ยมชมแปลงเพาะทุกวัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้สวนละอองดาวขอขอบคุณเกษตรกรสวนยางทั้งรายใหม่และรายเก่าทุกท่านที่ยังมอบความไว้วางใจและเป็นกำลังใจสวนละอองดาวเสมอมา ทางทีมงานสัญญาว่าจะรักษามาตรฐานเรื่องคุณภาพและราคาที่เป็นธรรมต่อไป
แปลงเพาะกล้ายางสวนละอองดาว

สาขาเขมราฐ จ.อุบลราชธานี : คุณพิเชษฐ์
โทร. 083-3774465 , 083-9187804
สาขาน้ำพอง จ.ขอนแก่น : คุณบัญญัติ
โทร. 084-3407916 , 084-0344480

อีเมล : yangpara_600@hotmail.com


 
  No Image หัวข้อ : 3736-1 (No. 13)
ผู้โพส : พิเชษฐ์ สถานะ : ทั่วไป

3/05/2555 - 14:44
118.174.80.46
Add?  No Card  Bad Report  Delete
 

  [ ผู้โพส : Anna - 8/05/2555 - 16:57 ] Guest
อยากซื้อพันธ์ยาง408ได้ที่ไหนบ้างค่ะ


 
  No Image หัวข้อ : 3736-1 (No. 14)
ผู้โพส : Anna สถานะ : ทั่วไป

8/05/2555 - 16:57
110.49.241.243
Add?  No Card  Bad Report  Delete
 

  [ ผู้โพส : ศราวุธ - 1/06/2555 - 15:00 ] Guest
ท่านที่สนใจพันธ์ยาง408ติดต่อได้ที่ธรรมนูญพันธุ์ยาง บ้านชุมภูพร ต.นาทับไฮ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย โทรฯ08-61751827 หรือ 09-03571407 ต้นกล้ามีแบบบัดดิ้งเท่านั้น สวยงามมาก


 
  No Image หัวข้อ : 3736-1 (No. 15)
ผู้โพส : ศราวุธ สถานะ : ทั่วไป

1/06/2555 - 15:00
61.19.212.182
Add?  No Card  Bad Report  Delete
 

  [ ผู้โพส : ศราวุธ - 1/06/2555 - 15:02 ] Guest
ท่านที่สนใจพันธ์ยาง408ติดต่อได้ที่ธรรมนูญพันธุ์ยาง บ้านชุมภูพร ต.นาทับไฮ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย โทรฯ08-61751827 หรือ 09-03571407 ต้นกล้ามีแบบบัดดิ้งเท่านั้น สวยงามมาก


 
  No Image หัวข้อ : 3736-1 (No. 16)
ผู้โพส : ศราวุธ สถานะ : ทั่วไป

1/06/2555 - 15:02
61.19.212.182
Add?  No Card  Bad Report  Delete
 

  [ ผู้โพส : ศราวุธ - 1/06/2555 - 15:02 ] Guest
ท่านที่สนใจพันธ์ยาง408ติดต่อได้ที่ธรรมนูญพันธุ์ยาง บ้านชุมภูพร ต.นาทับไฮ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย โทรฯ08-61751827 หรือ 09-03571407 ต้นกล้ามีแบบบัดดิ้งเท่านั้น สวยงามมาก


 
  No Image หัวข้อ : 3736-1 (No. 17)
ผู้โพส : ศราวุธ สถานะ : ทั่วไป

1/06/2555 - 15:02
61.19.212.182
Add?  No Card  Bad Report  Delete
 

  [ ผู้โพส : สุชาดา สอนเย็น - 11/09/2555 - 11:27 ] Guest
ท่านใดสนใจพันธุ์์ยางเฉลิมพระเกียรติ 984 (rrit408)ติดต่อมาที่ไร่ของเราได้เลยนะคะ ตอนนี้เราเปิดรับสั่งจองแล้วค่ะมีกิ่งพันธุ์จำนวนมาก ได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตร

ต้นยางเราได้คุณภาพและมาตรฐานค่ะ ต้นพันธุ์แข็งแรงมากและโตเร็ว เราปลูกแบบเพาะเมล็ดพันธุ์ในถุงค่ะหรือที่เรียกอีกแบบหนึ่งว่า"บัดดิ้ง"

เข้าไปเยี่ยมชมเวบไซด์ ได้เลยนะคะ ที่ www.prasitpanyang.com. หรืออีกเวบไซด์นึงคือ. Www.ประสิทธิ์พันธุ์ยาง.com. เวบของเราทั้ง2เวบเลยนะคะ

ไม่ได้มีแต่เฉพาะพันธุ์ 984 อย่างเดียวนะคะ เรายังมีพันธุ์ rrit251 และ rrim600 จำหน่ายจำนวนมาก ปีนี้2555-2556 เรามีต้นตอที่เพาะเมล็ดไว้ผลิตไว้จำนวน 400,000 ต้นค่ะ

สนใจติดต่อมาที่. นางสาว สุชาดา สอนเย็น 084-8640203 ยินดีให้คำแนะนำและปรึกษาด้วยความยินดีค่ะ


 
  No Image หัวข้อ : 3736-1 (No. 18)
ผู้โพส : สุชาดา สอนเย็น สถานะ : ทั่วไป

11/09/2555 - 11:27
115.67.1.167
Add?   Bad Report  Delete
 

  [ ผู้โพส : สุชาดา - 11/09/2555 - 11:28 ] Guest
ท่านใดสนใจพันธุ์์ยางเฉลิมพระเกียรติ 984 (rrit408)ติดต่อมาที่ไร่ของเราได้เลยนะคะ ตอนนี้เราเปิดรับสั่งจองแล้วค่ะมีกิ่งพันธุ์จำนวนมาก ได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตร

ต้นยางเราได้คุณภาพและมาตรฐานค่ะ ต้นพันธุ์แข็งแรงมากและโตเร็ว เราปลูกแบบเพาะเมล็ดพันธุ์ในถุงค่ะหรือที่เรียกอีกแบบหนึ่งว่า"บัดดิ้ง"

เข้าไปเยี่ยมชมเวบไซด์ ได้เลยนะคะ ที่ www.prasitpanyang.com. หรืออีกเวบไซด์นึงคือ. Www.ประสิทธิ์พันธุ์ยาง.com. เวบของเราทั้ง2เวบเลยนะคะ

ไม่ได้มีแต่เฉพาะพันธุ์ 984 อย่างเดียวนะคะ เรายังมีพันธุ์ rrit251 และ rrim600 จำหน่ายจำนวนมาก ปีนี้2555-2556 เรามีต้นตอที่เพาะเมล็ดไว้ผลิตไว้จำนวน 400,000 ต้นค่ะ

สนใจติดต่อมาที่. นางสาว สุชาดา สอนเย็น 084-8640203 ยินดีให้คำแนะนำและปรึกษาด้วยความยินดีค่ะ


 
  No Image หัวข้อ : 3736-1 (No. 19)
ผู้โพส : สุชาดา สถานะ : ทั่วไป

11/09/2555 - 11:28
115.67.1.167
Add?   Bad Report  Delete
 

  [ ผู้โพส : ละอองดาวพันธุ์ยาง - 2/04/2556 - 11:35 ] Guest
อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับเกษตรกรที่ต้องการพันธุ์ยาง ละอองดาวพันธุ์ยาง
« เมื่อ: สิงหาคม 21, 2012, 01:49:39 PM »
อ้างถึง แก้ไข ลบทิ้ง
ละอองดาวพันธุ์ยาง
แปลงเพาะกล้ายาง ละอองดาวพันธุ์ยาง จำหน่ายกล้ายางคุณภาพเกรด A การันตีด้วยยอดขายอันดับหนึ่งในพื้นที่ (*ข้อมูลอ้างอิงช่วงเดือน เม.ย.55 - ก.ค.55)
ละอองดาวพันธุ์ยางได้เปิดตัวแปลงเพาะกล้ายางคุณภาพในพื้นที่ภาคอีสานไปสองสาขา
ละอองดาวพันธุ์ยาง
สาขา 1 อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี : แปลงเพาะกล้ายางขนาดใหญ่ (ก่อตั้งเมื่อปี 2553)
สาขา 2 อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น : แปลงเพาะกล้ายางขนาดกลาง (ก่อตั้งเมื่อปี 2553 โดยเกษตรอำเภอน้ำพองให้การสนับสนุนและเอื้อเฟื้อสถานที่ในการเพาะชำ)
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา แปลงเพาะกล้ายางของเราได้รับเสียงตอบรับจากเกษตรกรในพื้นที่อย่างท้วมท้น การันตีด้วยลูกค้าหลาย ๆ ที่ได้มีโอกาสมาใช้บริการ “เรากล้าท้าให้ท่านพิสูจน์คุณภาพกล้ายางที่ผลิตออกมา ว่าแทบจะไม่มีที่ไหนผลิตกล้ายางได้ดีเท่าเรา" โดยเราเน้นคุณภาพเป็นนโยบายหลักเสมอมา ซึ่งอาจถือได้ว่าเราเป็นแปลงเพาะกล้ายางคุณภาพต้น ๆ ในพื้นที่ภาคอีสานก็ว่าได้ ซึ่งขอสรุปรายละเอียดเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ดังนี้
1.แปลงมีที่ตั้งเป็นหลักเป็นฐาน มีความมั่นคง น่าเชื่อถือ มีสินค้าที่แปลงตลอดทั้งปี สามารถดูสถานที่จริง ๆ คุณภาพสัมผัสด้วยตา ประกอบก่อนการตัดสินใจได้
2.ลดต้นค่าใช้จ่ายของผู้ซื้อ เนื่องจากเพาะชำในพื้นที่ (ภาคอีสาน) : ต้นกล้าเราทุกต้น นำพันธุ์มาเพาะเลี้ยงจากภาคใต้ทั้งหมด ไม่มั่วเรื่องสายพันธุ์หรือยางตาสอย
3.แก้ปัญหาการบอบช้ำของต้นกล้าจากการขนส่งระยะทางไกล ๆ (ปกติไม่ควรขนย้ายยางฉัตรเกิน 200 กิโลเมตร) ต้นกล้าจากแปลงไม่ต้องพักฟื้น สามารถปลูกได้ทันที
4.กล้ายางของเราทุกต้นได้ผ่านกระบวนการอุ่นแดด คือนำกล้ายางไปพักไว้ที่แจ้งกลางแดดประมาณ 30 - 60 วัน ก่อนส่งให้ลูกค้า จึงเป็นกล้ายางคุณภาพสูงกว่ากล้ายางทั่วไป ซึ่งกระบวนการดังกล่าวต้องใช้ต้นทุนที่สูงกว่า เช่น ต้องมีระบบน้ำสปริงเกอร์ทุกวันในช่วงหน้าแล้ง การดูแลที่ละเอียดกว่า ต้นไหนไม่แข็งแรงหรือสู้แดดไม่ไหว ก็ตายที่แปลงเพาะ ไม่ถึงมือลูกค้าแน่นอน
5.แก้ปัญหาการรับต้นกล้าไม่ตรงตามที่ตกลง บางท่านคงเคยมีประสบการณ์กับการซื้อต้นกล้าที่ไม่ค่อยดีนัก เช่น ไม่มั่นใจว่าจะได้ของตามที่ต้องการ จะทันช่วงหน้าฝนที่กำลังจะมาหรือไม่ ซึ่งทางแปลงเราเปิดต้อนรับลูกค้าตลอดเวลา สามารถดูขอได้ที่แปลงเมื่อท่านต้องการ
6.รับฝากต้นกล้าฟรี หากช่วงเวลาที่จะปลูก ยังไม่พร้อม เช่นฝนยังไม่ตกเท่าที่ควร เรายินดีให้ท่านฝากต้นกล้าไว้ที่แปลง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย (เงื่อนไขตามที่ตกลงกัน)
7.เพิ่มความเชื่อมั่นในการจอง ทำสัญญาจองที่แปลงเพาะได้เลย แปลงเพาะอยู่ในที่อยู่ส่วนบุคล มีบุคคลค้ำประกันอยู่ในพื้นที่
8.ต้นกล้าทุกต้นนำพันธุ์มาจากภาคใต้ เพาะชำด้วยทีมงานมืออาชีพปักษ์ใต้ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี พร้อมทั้งบริการให้คำปรึกษาและเยี่ยมชมแปลงของท่านฟรี (สำหรับลูกค้าในพื้นที่)
9.พิเศษ สวนละอองดาวรับประกันคุณภาพทุกต้น พร้อมด้วยการประกันคุณภาพจากกรมวิชาการเกษตร
10.ยินดีท้าพิสูจน์กับคำกล่าวที่ว่า "ไปดูต้นกล้ามาก็หลายแปลง แทบไม่เห็นที่ไหนคุณภาพเท่าต้นกล้าสวนละอองดาวเลย" ซึ่งเราได้จัดทีมงานเพื่อต้อนรับเกษตรการที่มาเยี่ยมชมแปลงเพาะได้ทุกวัน
ติดต่อ ละอองดาวพันธุ์ยาง
คุณพิเชษฐ์ สุวรรณชัย
http://www.klayangpara.thmy.com/
Email: yangpara_600@hotmail.com
โทร. 083-3774465

เสนอราคาพันธุ์ยางปี 2556
ตอตาเขียว (1 มี.ค. 56 -30 เม.ย.56)
(ต้นกล้าที่ติดตาแล้ว นำไปเพาะชำเลี้ยงต่ออีก 60 วัน)
ละอองดาวพันธุ์ยาง
พันธุ์ RRIM 600
•ตอตาเขียว ราคา 9 บาท รับของที่ ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราฎร์ธานี
•ตอตาเขียว ราคา 12 บาท ภาคกลาง รับของที่ กรุงเทพมหานคร
ภาคอีสาน รับของที่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น (สาขา2)
ภาคอีสาน รับของที่ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี (สาขา1)
•ตอตาเขียว ราคา 15 บาท รับของที่บ้านของท่าน (ฟรีค่าขนส่ง, คิดเฉพาะค่าน้ำมัน) สั่งขั้นต่ำ 2,000ต้น*
พันธุ์ RRIT 251
•ตอตาเขียว ราคา 12 บาท รับของที่ ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราฎร์ธานี
•ตอตาเขียว ราคา 15 บาท ภาคกลาง รับของที่ กรุงเทพมหานคร
ภาคอีสาน รับของที่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น (สาขา2)
ภาคอีสาน รับของที่ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี (สาขา1)
•ตอตาเขียว ราคา 18 บาท รับของที่บ้านของท่าน (ฟรีค่าขนส่ง, คิดเฉพาะค่าน้ำมัน) สั่งขั้นต่ำ 2,000ต้น*

พันธุ์ RRIM 3001
•ตอตาเขียว ราคา 30 บาท รับของที่ จ.ชุมพร
•ตอตาเขียว ราคา 33 บาท ภาคกลาง รับของที่ กรุงเทพมหานคร
ภาคอีสาน รับของที่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น (สาขา2)
ภาคอีสาน รับของที่ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี (สาขา1)
•ตอตาเขียว ราคา 35 บาท รับของที่บ้านของท่าน (ฟรีค่าขนส่ง, คิดเฉพาะค่าน้ำมัน) สั่งขั้นต่ำ 2,000ต้น*
พันธุ์ RRIM 2025
•ตอตาเขียว ราคา 18 บาท รับของที่ จ.ชุมพร
•ตอตาเขียว ราคา 21 บาท ภาคกลาง รับของที่ กรุงเทพมหานคร
ภาคอีสาน รับของที่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น (สาขา2)
ภาคอีสาน รับของที่ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี (สาขา1)
•ตอตาเขียว ราคา 25 บาท รับของที่บ้านของท่าน (ฟรีค่าขนส่ง, คิดเฉพาะค่าน้ำมัน) สั่งขั้นต่ำ 2,000ต้น*

พันธุ์ PB 350
•ตอตาเขียว ราคา 25 บาท รับของที่ จ.ชุมพร
•ตอตาเขียว ราคา 27 บาท ภาคกลาง รับของที่ กรุงเทพมหานคร
ภาคอีสาน รับของที่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น (สาขา2)
ภาคอีสาน รับของที่ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี (สาขา1)
•ตอตาเขียว ราคา 30 บาท รับของที่บ้านของท่าน (ฟรีค่าขนส่ง, คิดเฉพาะค่าน้ำมัน) สั่งขั้นต่ำ 2,000ต้น*

ราคายางฉัตร (1 มี.ค. 56 -30 เม.ย.56)
(กล้ายางชำถุง 1 ฉัตร พร้อมปลูก)

ละอองดาวพันธุ์ยาง
พันธุ์ RRIM 600
•ยางชำถุง ราคา 30 บาท ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราฎร์ธานี
•ยางชำถุง ราคา 40 บาท ภาคอีสาน รับของที่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น (สาขา2)
ภาคอีสาน รับของที่ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี (สาขา1)
•ยางชำถุง ราคา 45 บาท รับของที่บ้านท่าน (ส่งทางรถยนต์) สั่งขั้นต่ำ 3,000 ต้น

พันธุ์ RRIT 251
•ยางชำถุง ราคา 35 บาท ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราฎร์ธานี
•ยางชำถุง ราคา 45 บาท ภาคอีสาน รับของที่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น (สาขา2)
ภาคอีสาน รับของที่ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี (สาขา1)
•ยางชำถุง ราคา 50 บาท รับของที่บ้านท่าน (จัดส่งฟรี ทางรถยนต์) สั่งขั้นต่ำ 3,000 ต้น


พันธุ์ RRIM 3001
•ยางชำถุง ราคา 50 บาท ภาคอีสาน รับของที่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น (สาขา2)
ภาคอีสาน รับของที่ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี (สาขา1)
•ยางชำถุง ราคา 55 บาท รับของที่บ้านท่าน (จัดส่งฟรี ทางรถยนต์) สั่งขั้นต่ำ 3,000 ต้น

พันธุ์ PB 350
•ยางชำถุง ราคา 55 บาท ภาคอีสาน รับของที่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น (สาขา2)
ภาคอีสาน รับของที่ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี (สาขา1)
•ยางชำถุง ราคา 60 บาท รับของที่บ้านท่าน (จัดส่งฟรี ทางรถยนต์) สั่งขั้นต่ำ 3,000 ต้น

ราคายางฉัตร (1 มี.ค. 56 -30 เม.ย.56)
(กล้ายางชำถุง 2 ฉัตร พร้อมปลูก)
พันธุ์ RRIM 600
•ยางชำถุง ราคา 35 บาท ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราฎร์ธานี
•ยางชำถุง ราคา 45 บาท ภาคอีสาน รับของที่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น (สาขา2)
ภาคอีสาน รับของที่ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี (สาขา1)
•ยางชำถุง ราคา 50 บาท รับของที่บ้านท่าน (จัดส่งฟรี ทางรถยนต์) สั่งขั้นต่ำ 3,000 ต้น

พันธุ์ RRIT 251
•ยางชำถุง ราคา 40 บาท ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราฎร์ธานี
•ยางชำถุง ราคา 50 บาท ภาคอีสาน รับของที่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น (สาขา2)
ภาคอีสาน รับของที่ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี (สาขา1)
•ยางชำถุง ราคา 55 บาท รับของที่บ้านท่าน (จัดส่งฟรี ทางรถยนต์) สั่งขั้นต่ำ 3,000 ต้น

พันธุ์ PB 350
•ยางชำถุง ราคา 50 บาท ภาคอีสาน รับของที่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น (สาขา2)
ภาคอีสาน รับของที่ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี (สาขา1)
•ยางชำถุง ราคา 55 บาท รับของที่บ้านท่าน (จัดส่งฟรี ทางรถยนต์) สั่งขั้นต่ำ 3,000 ต้น

พันธุ์ RRIM 3001
•ยางชำถุง ราคา 55 บาท ภาคอีสาน รับของที่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น (สาขา2)
ภาคอีสาน รับของที่ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี (สาขา1)
•ยางชำถุง ราคา 60 บาท รับของที่บ้านท่าน (จัดส่งฟรี ทางรถยนต์) สั่งขั้นต่ำ 3,000 ต้น
ละอองดาวพันธุ์ยาง (สาขา1)
เลขที่ 374 หมู่ 6 บ้านไทรย้อย ต.เขมราฐ
อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
ติดต่อ คุณพิเชษฐ์ สุวรรณชัย
โทร. 083-3774465
http://www.klayangpara.thmy.com/
Email: yangpara_600@hotmail.com

ละอองดาวพันธุ์ยาง,เกษตรชวนพันธุ์ยาง (สาขา2)
เลขที่ 7 หมู่ 7 บ.ท่ามะเดื่อ ต.ท่ากระเสริม
อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
ติดต่อ คุณบัญญัติ จังพล (หนุ่ม หลานเกษตรชวน)
โทร. 084-3407916
084-0344480
Email: n_sine_@hotmail.com

 
  No Image หัวข้อ : 3736-1 (No. 20)
ผู้โพส : ละอองดาวพันธุ์ยาง สถานะ : ทั่วไป

2/04/2556 - 11:35
119.160.223.194
Add?   Bad Report  Delete
 

  [ ผู้โพส : i-Rubber - 26/07/2556 - 13:40 ] Guest
i-Rubber จำหน่ายกล้ายางเฉลิมพระเกียรติ 984 (RRIT408)
ยางชำถุง 2 ฉัตร ราคา 59 บาท
มีใบรับรองจากกรมวิชาการเกษตร
โปรโมชั่นพิเศษ!
ทุก 100 ต้น แถมฟรีปุ๋ยอินทรีย์วันเดอร์ดำ 50 กก. 1 กระสอบ
สั่ง 3,000 ต้นขึ้นไป ฟรีค่าขนส่ง
ติดต่อสอบถาม คุณเสกสรร 089-8703055
คุณภณ 089-1545153
เยี่ยมชม www.ionique.co.th/i-rubber


 
  No Image หัวข้อ : 3736-1 (No. 21)
ผู้โพส : i-Rubber สถานะ : ทั่วไป

26/07/2556 - 13:40
171.101.172.32
Add?   Bad Report  Delete
 WYSIWYG form OTHER form     www.bangsaphan.com  
  แสดงความคิดเห็น กล้ายางพันธุ์เฉลิมพระเกียรติ 984.  
      Cut Copy Paste Bold Italic Underline Left Justify Centre Justify Right Justify Unordered List Outdent Indent Add Hyperlink
PHP infoBoard v.5 PERFECT