PHP infoBoard v.5 PERFECT
www.bangsaphan.com
 
กล้ายางพันธุ์เฉลิมพระเกียรติ 984.

[ ผู้โพส : อี๊ด บางพาน - 19/05/2554 - 13:38 ] Guest
กล้ายางพันธุ์เฉลิมพระเกียรติ 984. เนื่องในวโรกาสครบรอบ 84 พรรษา ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทาง สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดงาน “111 ปีแห่งการเรียนรู้ยางพาราไทย” ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ถือว่า...เป็น งานยิ่งใหญ่แห่งปี เพราะมีการเปิดตัวยางพันธุ์ใหม่ “พันธุ์ 408” ซึ่งเป็นผลงานวิจัยตัวล่าสุดของ สถาบันวิจัยยาง ซึ่งยางสายพันธุ์นี้มีจุดเด่น โตไว ให้ปริมาณน้ำยางสูง ทนความแห้งแล้งได้ดีเหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่ภาคอีสาน
นายสุจินต์ แม้นเหมือน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร เผยว่า พันธุ์ยาง 408 ซึ่งเป็นยางพันธุ์ใหม่ เป็นผลงานวิจัยของสถาบันวิจัยยางที่ต้องใช้เวลากว่า 20 ปีในการทดสอบสายพันธุ์ ที่ผ่านแปลงทดลองตั้งแต่ เริ่มต้นปลูกจนถึงการเปิดกรีดได้แล้ว ที่แปลงทดลองของ ศูนย์ วิจัยยางหนองคาย และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ ซึ่งผลผลิตน้ำยางดีมาก และเตรียมขยายผลไปยังพื้นที่ปลูกในภาคอีสาน เนื่องจาก ยางพาราสายพันธุ์นี้ปลูกง่าย โตไว ให้ผลผลิตน้ำยางสูง ที่สำคัญสามารถทนความแห้งแล้งได้ดีกว่าพันธุ์อื่นๆ ดังนั้นการ เลือกพันธุ์ยางปลูกในแต่ละพื้นที่จึงมีความแตกต่างกัน เพราะยางแต่ละพันธุ์มีความเหมาะสมต่างกันในแต่ละพื้นที่ปลูกที่ต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ปลูกยางเดิมในภาคใต้ และ ภาคตะวันออก หรือพื้นที่ ปลูกยางใหม่ในภาคอีสาน เหนือ และกลาง ผู้ปลูกจะต้องคำนึงถึงน้ำยางหรือเนื้อไม้เพื่อจะได้เลือกพันธุ์ยางได้ถูก ต้องและได้ผลตอบแทนตามที่หวัง “บางครั้งระดับน้ำในดินมีผลต่อการทำงาน ของรากยางด้วย อย่างเช่น พันธุ์สถาบันวิจัยยาง (RRIT) 251 ไม่เหมาะที่จะปลูกในแปลงที่มีระดับน้ำใต้ดินตื้น แต่บางพันธุ์สามารถปลูกได้ดี เช่น บีพีเอ็ม (BPM) 24 หรือ โรคใบร่วงที่เกิดจากเชื้อไฟทอปโทรา ยางพันธุ์ อาร์อาร์ไอเอ็ม (RRIM) 600 มักจะมีปัญหา แต่ พันธุ์พีบี (PB) 255 กลับมีความต้านทานได้ดีกว่า แม้ผลผลิตน้ำยางจะน้อยกว่าก็ตาม” ผอ.สุจินต์กล่าวและว่า..จากอดีตจนปัจจุบันมียางหลายพันธุ์ที่ ได้รับการรับรองจากสถาบันวิจัยยาง ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูก โดยแต่ละสายพันธุ์จะมีจุดเด่นจุดด้อยที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของผู้ปลูกหรือเจ้าของสวนยางว่าจะเน้นพันธุ์ที่ให้ ผลผลิตน้ำยางเป็นหลัก หรือพันธุ์ที่ให้ผลผลิตเนื้อไม้เป็นหลักหรือพันธุ์ที่ให้ทั้งน้ำยางและเนื้อ ไม้ ซึ่งแต่ละสายพันธุ์ก็จะเหมาะกับพื้นที่ปลูกที่แตกต่างกันไปด้วย
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยาง ยังระบุด้วยว่า เมื่อได้ยางพันธุ์ดีแล้ว จึงนำมาขยายผลสู่พื้นที่แปลงปลูกของเกษตรกร โดยปัจจุบัน เกษตรกรมักนิยมวิธีการติดตาเขียว เพราะทำได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และเป็นเทคนิคแบบง่าย ไม่มีขั้นตอนที่สลับซับซ้อน ไม่ต้องใช้ความชำนาญพิเศษและให้ผลสำเร็จในการ ขยายพันธุ์สูงและสามารถผลิตพันธุ์ยางในครั้งละมากๆ ส่วนผลสำเร็จจากการติดตายางนั้นนอกจากกิ่งตายางต้องมีคุณภาพดีแล้ว....... ผู้ติดตายางก็จะต้องมีความรู้ความชำนาญในการติดตาด้วย ต้นกล้ายางที่เหมาะสมนั้น ลำต้นจะต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 10-15 มิลลิเมตร ที่ระดับความสูงจาก พื้นดินไม่ต่ำกว่า 10 เซนติเมตร มีความเจริญเติบโตสมบูรณ์เต็มที่และ มีอายุไม่น้อยกว่า 8 เดือน ส่วนลักษณะ ลำต้นจะต้องตรงไม่คดงอและต้องปลอดจากโรคยาง ทั้งใบ ลำต้น และรากด้วย...
“ยางพันธุ์ 408” ใช้เวลาในการปรับปรุงพันธุ์ โดยพัฒนามาจากลูกผสมของ พันธุ์ยาง PB/5/51 กับ RRIC 101 หลังได้ต้นพันธุ์มาแล้วก็ต้องทดลองปลูกในแปลงทดลอง ก็ประมาณ 15 ปี กว่าจะโตเปิดทำการ กรีดได้ก็ใช้เวลาอีก 6 ปี รวมแล้วก็ 25 ปีเต็ม...สถาบันวิจัยยาง กำลังขออนุมัติตั้งชื่อใหม่เป็น..“พันธุ์เฉลิมพระเกียรติ 984” เพราะเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวาระครบรอบพระชนมพรรษา 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหากเกษตรกรหรือผู้สนใจผลิตภัณฑ์ยางพาราครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ จะมีให้เยี่ยมชมอย่างหลากหลายในงาน “111 ปี แห่งการเรียนรู้ยางพาราไทย” ในระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 54 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ติดต่อทางโทรศัพท์ 0-7520-3123,0-7520-3338 ในวันและเวลาราชการ หรือคลิกที่ www.rubberthai.com


คงต้องรอรับรองก่อนถึงจะทราบปริมาณผลผลิตที่แน่ชัด แต่คิดว่ามากกว่า RRIM600 ครับ


 
  No Image ผู้โพส : อี๊ด บางพาน
สถานะ : ทั่วไป

19/05/2554 - 13:38
125.27.252.4
Add?  No Card  Bad Report  Delete
 

  [ ผู้โพส : อี๊ด บางพาน รายงาน - 19/05/2554 - 18:04 ] Guest
สุดยอดยางพารายุคปี 2010-2011
RRIM 3001
เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด ของศูนย์วิจัยยาง มาเลเชีย
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมพันธุศาสตร์ ในการโคลนนิ่งพันธุ์พืชแบบสั่งได้ ซึ่งสามารถถอดรหัสพันธุกรรมที่ดี ที่ต้องการมาใส่ไว้ในต้นเดียวกัน ประหยัดเวลาได้มากกว่าเทคนิคการผสมข้ามแบบเก่า ที่ต้องใช้เวลามากในการคัดสรรต้นที่ดีที่สุดให้ได้ ต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 30 - 40 ปี และไม่สามารถคาดหวังสิ่งที่เราต้องการได้มากนัก ด้วยเทคโนโลยีทำให้ ร่นเวลา เริ่มกรีดยาง เร็วขึ้น (อายุครบ 4 ปี) ได้ตามสิ่งที่มุ่งหวัง เข้าสู่เป้าหมายอย่างตรงจุดที่สุด
กับยางพาราพันธุ์ อาร์ อาร์ ไอ เอ็ม 3001 (kati 1 , clone 1 malaysia)

เปิดตัวใน 13 สิงหาคม 2009 โดยรองนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย,
Tan Sri Muhyiddin Yassin ระหว่างพิธีเปิดของมาเลเซีย International Commodity และการประชุม Showcase2009 (MICCOS 2009)
พัฒนาโดยคณะกรรมการยางมาเลเซียมีลักษณะดังต่อไปนี้
1. กรีดได้ใน 4 ปีหลังปลูก ช่วยลดระยะเวลา ให้สั้นลงได้มากกว่าครึ่งของยางพันธุ์เก่าๆ
เป็นยางลูกผสม ของยางซีรี่ย์ 2000 ที่มีลักษณะโตเร็วให้น้ำยางดี การเติบโตทางลำต้นที่ดีกว่า เร็วกว่าทำให้ถึงขนาดเปิดกรีดได้ในเวลาที่สั้นลงถ้ามีการดูแลดี บำรุงรักษาดี ดินดี ภายในเวลา 3.5 ปี ก็สามารถเปิดกรีดได้แล้ว ระบบรากลึก หาอาหารเก่ง ทนทานต่อสภาพน้ำท่วมขัง และทนทานต่อความแห้งแล้งได้ระดับปานกลาง
2. ให้ผลผลิตน้ำยางที่มีศักยภาพไม่ต่ำกว่า 500 กก./ไร่/ปี
คุณภาพน้ำยางดี เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมยางทุกชนิด ปริมาณน้ำยางเพิ่มขี้นตามขนาดต้นที่โตอย่างต่อเนื่อง อาจถึง 600 กก./ไร่/ปี ในปีเปิดกรีด(4 ปีเต็ม)และยังจะเพิ่มขึ้นได้อีก
3. เส้นรอบวงกว้างและลำต้นตรง ให้เนื้อไม้ 2.0 ลูกบาศก์เมตรต่อต้น หลังจาก 15 ปีการเพาะปลูก
ให้เนื้อไม้ที่มีคุณภาพ เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ เป็นที่ต้องการมากของตลาดไม้ยางพารา
4. ความต้านทานโรค
ต้านทานโรคใบร่วงจากเชื้อไฟทอปเทอร่า และโรคยอดหงิกจากเชื้อ อออิเดี้ยม ได้ปานกลาง ในระยะต้นกล้าควรดูแลเป็นพิเศษ
จึงเป็นไม้สูงค่าในการผลิตน้ำยางข้นและเนื้อไม้ เหมาะสำหรับปลูกบนพื้นฐานเชิงพาณิชย์รวมทั้งการปลูกเป็นสวนป่า

เปรียบเทียบปริมาณน้ำยาง และเนื้อไม้
พันธุ์ยาง น้ำยาง กก. /ไร่/ปี เนื้อไม้ ตัน/ไร่/15 ปี
PB 260 347 39.2
PB 355 420 117
PB 350 442 56
PB 359 378 68
RRIM 937 397 26
RRIM 938 366 …
RRIM 928 499 42.7
RRIM 940 324 …
RRIM 929 502 69
RRIM 2001 456 71
RRIM 2002 375 63
RRIM 2003 451 …
RRIM 2025 432 108
RRIM 2027 485 75
RRIM 3001 512 120

ยางพาราที่ปลูกในประเทศไทย
พันธุ์ยาง น้ำยางเฉลี่ย กก./ ปี/ไร่ เนื้อไม้ ลบม/ต้น(อายุยาง 20 ปี)
RRIT 251 457 (ไม่มีข้อมูล)
BPM 24 312 "
RRIT 266 346 "
RRIM 600 289 "
PB 235 330 0.41
PB 255 318 0.39
PB 260 322 0.36
RRIC 110 324 0.40
ฉะเชิงเทรา 50(RRIT 402) _ 0.43
BPM 1 _ 0.40


 
  No Image หัวข้อ : 3736-1 (No. 1)
ผู้โพส : อี๊ด บางพาน รายงาน สถานะ : ทั่วไป

19/05/2554 - 18:04
125.27.252.4
Add?  No Card  Bad Report  Delete
 

  [ ผู้โพส : ยาง - 21/05/2554 - 16:09 ] Guest
นี้คือข้อความสุดท้ายของคุณอิ๊ดใช้ไหม ขอแสดงความเสียใจด้วยครับ


 
  No Image หัวข้อ : 3736-1 (No. 2)
ผู้โพส : ยาง สถานะ : ทั่วไป

21/05/2554 - 16:09
125.27.249.147
Add?  No Card  Bad Report  Delete
 

  [ ผู้โพส : พันธุ์ยางดีดี - 8/08/2554 - 12:07 ] Guest
จำหน่ายพันธุ์ยาง 984 ที่นี่ ครับ ประสิทธิ์พันธุ์ยาง
http://prasit_para.igetweb.com/index.php


 
  No Image หัวข้อ : 3736-1 (No. 3)
ผู้โพส : พันธุ์ยางดีดี สถานะ : ทั่วไป

8/08/2554 - 12:07
49.49.112.154
Add?  No Card  Bad Report  Delete
 

  [ ผู้โพส : พันธุ์ยางดีดี - 8/08/2554 - 12:07 ] Guest
จำหน่ายพันธุ์ยาง 984 ที่นี่ ครับ ประสิทธิ์พันธุ์ยาง
http://prasit_para.igetweb.com/index.php


 
  No Image หัวข้อ : 3736-1 (No. 4)
ผู้โพส : พันธุ์ยางดีดี สถานะ : ทั่วไป

8/08/2554 - 12:07
49.49.112.154
Add?  No Card  Bad Report  Delete
 

  [ ผู้โพส : วังน้ำเขียว - 17/09/2554 - 19:58 ] Guest
คุณอี๊ดบางพานอยู่ตรงไหนของบางสะพานอ่ะ อยากได้พันธุ์984


 
  No Image หัวข้อ : 3736-1 (No. 5)
ผู้โพส : วังน้ำเขียว สถานะ : ทั่วไป

17/09/2554 - 19:58
182.232.249.199
Add?  No Card  Bad Report  Delete
 

  [ ผู้โพส : เหอ..เหอ...เหอ.. - 17/09/2554 - 22:23 ] Guest
พี่.........อี๊ด...ยังอาละวาดอยู่อีกกกกกกกหรือออออออออออออออ?????????????????????


 
  No Image หัวข้อ : 3736-1 (No. 6)
ผู้โพส : เหอ..เหอ...เหอ.. สถานะ : ทั่วไป

17/09/2554 - 22:23
125.27.248.208
Add?  No Card  Bad Report  Delete
 

  [ ผู้โพส : จิตวัฒนา - 22/09/2554 - 17:35 ] Guest
กล้ายางพารา984ต้นล่ะเท่าไหร่ครับ


 
  No Image หัวข้อ : 3736-1 (No. 7)
ผู้โพส : จิตวัฒนา สถานะ : ทั่วไป

22/09/2554 - 17:35
223.207.153.106
Add?  No Card  Bad Report  Delete
 

  [ ผู้โพส : แอ๊ต - 24/10/2554 - 20:34 ] Guest
หาซื้อได้ที่ไหนครับ...โทร 0817681231


 
  No Image หัวข้อ : 3736-1 (No. 8)
ผู้โพส : แอ๊ต สถานะ : ทั่วไป