PHP infoBoard v.5 PERFECT
www.bangsaphan.com
 
หางานทำ

[ ผู้โพส : คนอยากมางานทำ - 29/12/2556 - 18:28 ] Guest
ในบางสะพาน ตรงไหนเขารับสมัครงานบ้างครับ
วุฒิ ปวส. ครับ
ขอบคุณครับ


 
  No Image ผู้โพส : คนอยากมางานทำ
สถานะ : ทั่วไป

29/12/2556 - 18:28
49.230.92.252
Add?  No Card  Bad Report  Delete
 

  [ ผู้โพส : ไไ - 29/12/2556 - 20:57 ] Guest
รายละเอียดเยอะหน่อยครับท่าน
ป.ว.ส ช่างอะไรสาขาอะไรจบที่ไหน
อายุท่านเท่าใหร่
เคยทำงานมารึเปล่า...ว่าไป....


 
  No Image หัวข้อ : 6507-1 (No. 1)
ผู้โพส : ไไ สถานะ : ทั่วไป

29/12/2556 - 20:57
103.10.230.22
Add?  No Card  Bad Report  Delete
 

  [ ผู้โพส : คนอยากมางานทำ - 2/01/2557 - 23:50 ] Guest
จบ ปวส.ช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
จบที่ วิยาลัยเทคนิคประจวบ
อายุ 24 ปี
ประสบการณ์ในการทำงาน
TESCO LOTUS 2 ปี 3 เดือน


 
  No Image หัวข้อ : 6507-1 (No. 2)
ผู้โพส : คนอยากมางานทำ สถานะ : ทั่วไป

2/01/2557 - 23:50
49.230.167.125
Add?  No Card  Bad Report  Delete
 

  [ ผู้โพส : คนอยากมางานทำ - 3/01/2557 - 01:12 ] Guest
จบ ปวส. ช่างอิเล็คทรอนิกส์ สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
จบที่ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
อายุ 24 ปี
ประสบการณ์ทำงาน
Tesco Lotus 2 ปี 3 เดือน


 
  No Image หัวข้อ : 6507-1 (No. 3)
ผู้โพส : คนอยากมางานทำ สถานะ : ทั่วไป

3/01/2557 - 01:12
49.230.167.125
Add?  No Card  Bad Report  Delete
 

  [ ผู้โพส : อยากทำงานนะ - 23/01/2557 - 16:47 ] Guest
อายุห้าสิบกว่าอยากหางานทำ ขับรถยนต์ได้ อ่าน เขียน พูดภาษาอังกฤษเป็น จบ ปริญญาตรี บธ.บ


 
  No Image หัวข้อ : 6507-1 (No. 4)
ผู้โพส : อยากทำงานนะ สถานะ : ทั่วไป

23/01/2557 - 16:47
49.230.136.245
Add?  No Card  Bad Report  Delete
 WYSIWYG form OTHER form     www.bangsaphan.com  
  แสดงความคิดเห็น หางานทำ  
      Cut Copy Paste Bold Italic Underline Left Justify Centre Justify Right Justify Unordered List Outdent Indent Add Hyperlink
PHP infoBoard v.5 PERFECT